Mirja TervoOpiskelen sairaanhoitajaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, englanninkielisellä linjalla. Luokkahuoneessa ympärille katsoessani mieleen nousee usein muistikuvia entisestä kotikaupungistani New Yorkista. Värejä, kieliä, karaktäärejä joka lähtöön. Silti, anatomis-fysiologiset ja psykologiset rakenteemme, kapasiteettimme ajatteluun ja itseilmaisuun, tarpeemme nukkua, liikkua ja syödä, kuinka lajille tyypillistä. Lisäksi meillä kaikilla on kokemuksia. Rakkaudesta ja vanhenemisesta, esimerkiksi.

Kulttuuriset eromme paljastuivat heti opiskelujen käynnistyttyä. Miten osoitamme ymmärtävämme opiskelijan ja opettajan roolit. Kuka keskeyttää ja kuka on hiljaa. Kuka kiistää, väittelee ja kyseenalaistaa opettajan auktoriteetin, opetusmetodit, tietolähteet. Miten annettuihin kellonaikoihin, aikatauluihin ja haasteisiin suhtaudutaan. Miten negatiiviset tunteet ilmaistaan. Miten ristiriitoihin vastataan. Miten erilaiset valmiustasomme ja ikäeromme vaikuttavat ryhmädynamiikkaan.

Luokkahuonetilanteissa ja ryhmätöitä tehdessämme erilaisuuden ärsyke käynnistää henkilökohtaisen ja usein myös avoimen dialogin. Syttymällä toisen herättämään ärsykkeeseen paljastamme kulttuuristen ja yhteiskunnallisten ajattelumallien ja rakenteiden aikaansaannokset itsessämme ja toisissamme. Syntyy kuin huomaamatta henkilökohtaisen  monikulttuurisen oppimisen taso. Filosofi Bhikhu Parekh (2000) käyttää ilmiöstä termiä ”kriittisen sitoumuksen idea”. Tässä haetaan kompromissia, vatupassia, tuntumaa. Seuraa vähitellen omien ideoiden, uskomusten ja toimintojen uudelleenmuodostus, joka johtaa itseymmärryksen laajenemiseen. Näin minä tässä jengissä resonoin!

Sairaanhoitajaopiskelija on lähes pakotettu punnitsemaan arvojaan ja kohtaamaan erilaisuuteen liittyviä ennakkoluulojaan. Omasta elämäntyylistä tai viiteryhmästä poikkeavien, eri ikäryhmään kuuluvien, uskonnollisiin, LGTB tai etnisiin vähemmistöihin lukeutuvien ihmisten haasteiden tunnistaminen, ymmärtäminen ja niihin vastaaminen ei ole joka tilanteessa mutkatonta ammattilaisillekaan. Mieleeni on jäänyt ensimmäisen vuoden syksyltä pienryhmäkeskustelu arvoista ja sairaanhoitajien eettisistä ohjeista. Parekhin monikulttuurisen oppimisen tasomalliin nojautuen opimme näiden keskustelujen myötä keskustelemaan avoimesti omista arvoistamme ja tekemään eron omien arvojen ja ammatti-identiteettiimme kuuluvien, työelämässä noudatettavien ”sairaanhoitajien operatiivisten arvojen” välillä.

Opiskelemme sairaanhoitajan ammattia suomalaisen lainsäädännön, kansallisten eettisten ohjeiden ja Käypähoito-suositusten valossa. Kaikki ammatilliset opinnot ja ammatti-identiteetin kasvua tukevat teoriaopinnot sisältävät kuitenkin monikulttuurisuus-perspektiivin kuin luonnostaan. Kasvava ammatillinen tietopohja lisää varmuuttamme sisällyttää esitelmiin ja kommenttipuheenvuoroihin kulttuurikriittistä reflektointia, esimerkiksi vertailla suomalaisia käytänteitä toisen yhteiskunnan tai kulttuurin hoitoparadigmoihin. Ammatilliseen kasvuun ja opintoihin liittyvä ajatusten vaihto eri kulttuureista ja viiteryhmistä tulevien kanssa lisää itselle jo mekaanisiksi muodostuneiden ajatusmallien uudelleentarkastelemispotentiaalia. Kun joka kurssilla kuulee ruohonjuuritason kokemuksia ja näkemyksiä maailman eri kolkista, välttyy harhalta että oppimiamme hoitokäytänteitä voisi soveltaa suoraan kaikkiin kulttuureihin tai viitekehyksiin, tai etteikö omissammekin olisi parantamisen varaa.

Uskon että kielellisesti, kulttuurisesti ja elämänkokemuksellisesti monipuolinen ryhmä antaa erinomaiset valmiudet matkallamme kohti ammatillista ”kuvitteellisen sitoutumisen ideaa” – kykyä tieteenalaspesifillä tasolla käsittää ja tehdä yhdessä tietoisia valintoja: Näin me haluamme resonoida sairaanhoitajina suomalaisessa yhteiskunnassa!

Kirjallisuus:

Parekh, Bhikhu. 2000. Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory. Harvard University Press.

Uberoi Varun & Tariq Modood (eds.). 2015. Multiculturalism rethought: Interpretations, Dilemmas and New Directions. Essays in Honour of Bhikhu Parekh. Edinburgh University Press.

Mirja Tervo, JAMK, Keski-Suomen sairaanhoitajat ry

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.